شرکت بازرگانی حسینی

منشور اخلاقی

آرمان ما پدید آوردن سازمانی است که در آن بین آنچه گفته می شود و آنچه عمل می شود فاصله ای نباشد .

 • به حفظ و صیانت نیروی انسانی و تامین سلامت آنان به عنوان یک اصل توجه ویژه ای خواهیم داشت .
 • توجه به محیط زیست بعنوان یک پارامتر اصلی در راستای احترام به جامعه را وظیفه خود می دانیم.
 • تلاش میکنیم به الزامات و قوانین مرتبط با فعالیتهای کاری شرکت از جمله الزامات ملی، بین المللی و منطقه ای توجه ویژه ای داشته باشیم .
 • در رعایت اصول اولیه کاری از جمله آراستگی ظاهر، وقت شناسی ، انجام سریع وصحیح امور محوله ، نظم و انظباط کاری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .
 • ما برای افزایش کارآیی، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت کارکنان، مشتری از طریق آموزش ، خلاقیت و خودباوری آگاهانه خواهیم کوشید.
 • ما در عمل به قانونمندی و قانون محوری پایبندیم در این راستا سعی خواهیم نمود که در اجرای امور محوله از روشها و مستندات مربوطه استفاده نموده و از انجام امور به واسطه سلایق شخصی دوری نماییم .
 • ما به یاری، هم فکری و مشارکت کارکنان برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.
 • مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای همکاران و مشتریان شرکت گوش داده و با توجه به مقررات شرکت از انتقاد و پیشنهادات ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار استفاده خواهیم نمود و همواره به تفاهم و اعتماد بین همکاران معقتدیم .
 • با خوشرویی در برخورد با همکاران از ایجاد تنش و احساسات نامطلوب پرهیز می نمائیم .
 • از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی ، بدگویی دیگران که در هر حال نکوهیده و نامطلوب است و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارگران را تضعیف می نماید، پرهیز خواهیم نمود .
 • در تلاشیم با همکاری و مساعدت های داخلی پارامترهای تعریف شده در قوانین حقوق بشر ، توجه اساسی به حق و حقوق کارگران، عدم استفاده از کودکان در کار، عدم توجه به نژاد، جنسیت، رشوه دهی و همچنین حمایت از آزادی انجمنهای کارگری را ارج بنهیم .

ما در هر شرایطی با ایمان به اراده خالق هستی، باورها و ارزش های اخلاقی را به عنوان اصولی غیر قابل انکار و اساسی دانسته و با رعایت منشور اخلاقی در پویایی، رشد و بقاء سازمان نقش بسزایی ایفا خواهیم نمود .

                                                                                                         مدیریت و کارکنان