رنگ طلایی درخشان، پوست براق و زیبا، طعم خوش و شیرینی ملایم همراه با گسی مشخصه ای است که غالب مصرف کنندگان خرمای خشک آن را با دیدن خرمای زاهدی به یاد می آورند و از آنجا که این نوع خرما در اغلب کشورهای خرما خیز کشت می شود در بین تمام خرما دوستان دنیا شناخته شده و معروف می باشد. مخصوصا” ذائقه هایی که شیرینی زیاد را نمی پسندند از طرفداران این خرما هستند.

بهترین نوع خرمای زاهدی در جنوب استان فارس و شرق بوشهر برداشت می شود. مردمان این نواحی این خرما را قصب می نامند. خرمای مرغوب قصب معمولا” بین ۵/۲ الی ۵/۳ سانتیمتر طول داشته و قطر آن در حدود ۲ سانتی متر می باشد.

خرمای درجه ۱ باید از نظر ظاهری کاملا” سالم و استوانه ای شکل بوده و پوست ان شکسته نباشد و از جهت نرمی بافت نیز مطلوب می باشد. خرمای قصب ایران کاملا” گوشتی بوده و دارای رطوبت حدود ۱۴% می باشد. بنابراین جزء ارقام مرغوب خرما طبقه بندی می شود