بازرگانی حسینی اولین دارنده گواهی جهانی   global gap  در زمینه  تولید ، بسته بندی و صادرات  خرما  در ایران می باشد.

Certificate 2014                               Certificate 2015

۲۰۱۴                                                                             ۲۰۱۵

 

Leave a reply